O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2011-12-12
NWSP kształci od zerówki do magistra

W dniu 12.12.2011 roku Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpisał do ewidencji szkół niepublicznych pod poz. 280 Prywatną Szkołę Podstawową Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Tym samym NWSP stała się placówką kształcącą na wszystkich szczeblach edukacji.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Adama Jakoniuka - Prezydent Miasta Białegostoku zaświadczył, że niżej wymieniona szkoła niepubliczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o nazwie:

  • Prywatna Szkoła Podstawowa Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
    -
    pod poz. 280

Siedziba szkoły: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 8

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku z siedzibą:15-703 Białystok, Aleja Jana PawłaII 91.