O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2015-03-31
Rekrutacja do Prywatnej Szkoły Podstawowej NWSP


Prywatna Szkoła Podstawowa NWSP prowadzi nabór na nowy rok szkolny 2015/2016 od 15 marca do 15 lipca. Rodzice, którzy zdecydują się zapisać swoje dzieci w roku szkolnym 2015/2016 będą zwolnieni z opłat czesnego w całym toku kształcenia szkoły podstawowej (6 klas) - liczba miejsc ograniczona do 20 osób.

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy.
W pracy dydaktycznej kładziemy nacisk na rozwój obszaru językowego, czyli umiejętne posługiwanie się zarówno językiem polskim, jak i nowożytnymi językami obcymi. Ważnym aspektem jest również obszar nauk ścisłych, szczególnie z uwzględnieniem nauki matematyki, tak, aby młody człowiek sprawnie poruszał się w świecie liczb.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Naszej placówki. Jesteśmy otwarci na potrzeby Państwa dzieci i służymy pomocą.