O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2011-05-11
Kolejny sukces NWSP - pozytywna opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty dotycząca utworzenia Prywatnego Gimnazjum NWSP w Białymstoku

Na podstawie art. 82 usy. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Podlaski Kurator Oświaty pozytywnie opiniuje wniosek Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku z dniem 11 maja 2011 r. (uzupełniony dnia 6 lipca 2011 r.) w sprawie wydania opinii niezbędnej do założenia z dniem 1 września 2012 r. Prywatnego Gimnazjum Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Białymstoku, które funkcjonować będzie w Białymstoku, ul. Hetmańska 8, w zakresie spełnienia wymagań określonuch w art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty.