O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2011-05-09
Pozytywna opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia Prywatnego Liceum Ogólnokształcące NWSP w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty na podstawie art. 82 usy. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) postanawia wydać pozytywną opinię o spełnieniu wymagań niezbędnych przy ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Białymstoku, z dniem rozpoczęcia działalności, tj. 01.09.2012 r.