O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2015-11-25
Poznajemy bibliotekę

Dzieci poznały zasady zachowania w bibliotece oraz wysłuchały jak należy obchodzić się z książkami,
aby ich nie zniszczyć. Najmłodsi czytelnicy zwiedzili całą bibliotekę wraz z czytelnią oraz wysłuchali
wiersza J. Huszcza „Skarga książki”. Po złożeniu ślubowania, dzieci zostały pasowane na czytelników.
Na zakończenie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali obrazek do kolorowania.
 
Ślubowanie
„My uczniowie pierwszej klasy, Tobie książko przyrzekamy,
Chętnie czytać cię będziemy i zniszczyć Ciebie nie damy.
Obowiązków czytelnika chętnie przestrzegać będziemy.
Wiernego przyjaciela zawsze w tobie znajdziemy.”