O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2011-07-27
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku nadał uprawnienia szkoły publicznej Prywatnemu Gimnazjum NWSP i Prywatnemu Liceum Ogólnokształcemu NWSP

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Adama Jakoniuka, Prezydent Miasta Białegostoku zaświadczył, że niżej wymienione szkoły niepubliczne zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

  • Prywatne Gimnazjum Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Białymstoku pod poz. 261
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Białymstoku pod poz. 262

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest:

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
15-703 Białystok, Aleja Jana PawłaII 91

Siedziba szkoły : 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 8