O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Aktualności

2016-10-25
Zbieraj plastikowe nakrętki

Wydział Nauk o Zdrowiu UMB jest inicatorem "Zakręconej Akcji", której celem jest zbieranie nakrętek na rzecz podopiecznych
Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości"
przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.
Przedszkole Świat Zucha również włącza się w akcję i zwraca się z serdeczną prośbą o dostarczanie nakrętek do swoich grup do maja 2017.

Dziękuję bardzo
Wychowawcy i Dyrekcja Przedszkola