O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...


Rekrutacja

Zasady rekrutacji

 1. 02 marca do 03 lipca - termin składania dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego NWSP (karta zgłoszenia)
 2. 26 cerwca do 03 lipca - dostarczenie kserokopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. 03 lipca (do godz. 18.00) - publikacja list osób zakwalifikowanych na poszczególne profile w LO NWSP
 4. 06 lipca do 10 lipca - dostarczenie oryginalnych świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, podpisanie umowy oraz wpłacenie wpisowego w kwocie 100zł
 5. 13 lipca do 28 sierpnia - DRUGA TURA REKRUTACJI (w przypadku wolnych miejsc), składanie oryginalnych dokumentów - świadectwa ukończenia gimnazjum, żaświadczenia o wynikach egzaminu gimnzajalnego oraz karty zgłoszenia.
 6. O przyjęciu do LO NWSP decyduje liczba uzyskanych punktów z następujących przedmiotów:
  • na profilach mundurowych - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • na profilu psychologiczno–pedagogicznym - język polski, język obcy nowożytny, biologia lub historia, wiedza o społeczeństwie
 7. Punkty przyznawane za oceny z wyżej wymienionych przedmiotów: 
  • celujący – 25 punktów
  • bardzo dobry – 20 punktów
  • dobry – 15 punktów
  • dostateczny – 10 punktów
  • dopuszczający – 5 punktów
 8. Pierwszeństwo zapisu posiadają uczniowie kontynuujący naukę w Z.S.NWSP oraz ich rodzeństwo.
 9. Limit uczniów w każdym oddziale klasowym wynosi 20 osób.
 10. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość wpisania ucznia na listę rezerwową. W chwili zwolnienia się miejsca w danej klasie, osoby z tej listy zostaną bezzwłocznie poinformowane.

Więcej informacji pod numerem telefonu (85) 742-01-99 wew. 18