O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

Od Dyrektora

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zespół Szkół, który utworzył się przy Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej to szkoły dążące do wszechstronnego rozwoju ucznia w atmosferze otwartości, przychylności, rozumienia jego potrzeb. W szkole uczniowie będą kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, by lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele będą stwarzać uczniom warunki do nabywania tych umiejętności.

Szkoła posiada profil akademicki. Nauczyciele, w tym pedagodzy i psycholodzy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej włączą się w proces dydaktyczno-wychowawczy, zapewniając harmonijną współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły.

Nasza szkoła, to bezpieczna i przyjazna szkoła nastawiona na rozwój dzieci, która ma nie tylko uczyć, ale i pozytywnie rozwijać dzieci i młodzież, angażować rodziców, zacieśniać więzy rodzinne i rozwijać indywidualne zdolności uczniów.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Doświadczenie nauczycieli gwarantuje realizację założonych celów i bliską współpracę z rodzicami, w szczególności wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie, w celu zapewnienia realizacji zadań edukacyjnych, przy miłej współpracy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną i do podjęcia nauki w naszych szkołach. Jestem przekonany, że z nami nauka nie sprawi Ci trudności.

 

                                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                    Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne

                                                                                                                w Białymstoku

                                                                                                               Adam Jakoniuk