O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Oferta

Nasze przedszkole zapewnia:
•    fachową i troskliwą opiekę w godzinach: 6.30 do 17.00
•    trzy smaczne i zdrowe posiłki
•    wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
•    wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawę
•    programy zgodne z wymaganiami MEN
•    okres adaptacyjny


PRIORYTETY Przedszkola „Świat Zucha”
•    współpraca i wspieranie rodziny w rozwoju i uczeniu się małego dziecka
•    zaspakajanie potrzeb małych dzieci w codziennych sytuacjach z życia przedszkola
(odpoczynku, posiłku, czynności opiekuńczych i swobodnej zabawy)
 
Głównymi zadaniami przedszkola jest:
•    wspieranie rozwój dziecka i otwartość na jego potrzeby
•    uczenie dziecka jak radzić sobie z problemami
•    uczenie zasad współżycia w grupie
•    przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
•    wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem

 

Aby wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka staramy się postępować zgodnie z ideą wychowania i nauczania rozwijającego. Proponujemy dzieciom treści, które nieco wyprzedzają rozwój, dzięki temu rozszerzamy możliwości dziecka, umożliwiamy mu szybkie opanowanie umiejętności, przejście od niższych do wyższych stadiów rozwoju. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej dzieci. Zadaniem wychowania przedszkolnego jest stworzenie sytuacji służących zaspokojeniu wielu potrzeb aktywnego malucha. W celu motywowania dzieci oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, wykorzystywane będą  w codziennej pracy z dziećmi różne metody oraz elementy niektórych z nich.

 

Będą to między innymi:

Metoda zuchowa, której podstawą jest metoda harcerska, świetnie komponuje się z programem wychowania przedszkolnego. Wykorzystuje przy tym aktywność dziecka oraz jego naturalną ciekawość świata i ekspresywną twórczość
Pedagogika zabawy to tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości, a animacja przy pomocy ruchu ukazuje klimat w innym świetle
Metoda Edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej. W systemie dzieci poruszają się tak, jak proponuje ich organizm
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń gimnastycznych wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka i wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie. Jest to metoda niewerbalna pobudzająca dziecko do komunikacji z otoczeniem poprzez uaktywnienie języka ciała i ruchu

Realizujemy również program przedszkolny Ministerstwa Edukacji. Wybrane treści programowe są wcześniej ustalane z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.