O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

DOROTA PETELSKA - nauczyciel wychowania przedszkolnego, stopień zawodowy nauczyciel kontraktowy

Tytuł licencjata zdobyła na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Po ukończeniu studiów wzbogacała swój warsztat poprzez uczestnictwo w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach, mi.in.: "Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej", "Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci", "Jak być skutecznym nauczycielem, czyli 12 barier w komunikacji z dzieckiem", "Organizacja i zarządzanie oświatą".  

W 2013 roku uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Jej zainteresowania skupiają się na zagadnieniu depresji u dzieci w wieku szkolnym (I etap edukacyjny).

 

JOANNA MAZUR - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Tytuł licencjata zdobyła na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Obecnie studiuje obecnie ten sam kierunek na studiach magisterskich. Dodatkowo uczęszcza na kurs z języka angielskiego. W latach 2012-2015 była członkiem Koła Młodych Wolontariuszy w ramach, którego przygotowywała imprezy okolicznościowe w białostockich przedszkolach i szkołach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednym z białostockich żłobków a także pracując, jako niania. Jestem osobą cierpliwą i odpowiedzialną. Czerpię ogromną satysfakcję z uśmiechów na twarzy naszych dzieci.

 

 

AGNIESZK PANICZKO- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna  (2010-2013) oraz opiekuńczo- wychowawcza z edukacją zdrowotną (2007- 2010). Start zawodowy zaczęła od stażu w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr. 2 w Mońkach. Istotnym elementem doskonalenia jej umiejętności była praca w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym w Białymstoku na stanowisku opiekuna. Umiejętności, jakie tam zdobyła, wykorzystuję wielokrotnie w doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębiała aktywnie uczestnicząc w szkoleniach: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – praktyczne rozwiązania”, „Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci”, „Współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”
Jestem osobą cierpliwą, kontaktową i zorganizowaną.  Interesuje się psychologią rozwojową dzieci w wieku 0-6 lat.

MAGDALENA GRYNCZEL - pomoc nauczyciela przedszkola

Jest studentką trzeciego roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz uczęszcza na kurs kwalifikacyjny „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” (nadający kwalifikacje pedagogiczne, metodyczne i językowe do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III). Przez dwa lata współpracowała z Przedszkolem nr 2 w Hajnówce, jako Przewodnicząca Rady Rodziców. Uczestniczyła w różnych imprezach okolicznościowych organizowanych w przedszkolu takich jak choinka, warsztaty plastyczne itp. 
Jestem osobą komunikatywną i bardzo zaangażowaną w sprawy edukacyjne i wychowawcze. Doceniam indywidualizm każdego dziecka, szanuje jego słabości oraz potrafię motywować do ich pokonywania. Mam dwójkę dzieci, które mogą na mnie liczyć oraz zawsze służę im pomocą. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, ponieważ wkład, jaki wniesiemy w nasze dzieci będzie procentował w przyszłości nie tylko w szkole, ale również w dorosłym życiu.

NATALIA GIERASIMIUK - nauczyciel wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela przedszkola

Tytuł licencjata z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zdobyła w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w 2015r. W tym roku kontynuuje edukację zaczynając studia magisterskie o tym samym kierunku i specjalności.  Jest wolontariuszem w ,Naukowym Kole Młodych Wolontariuszy”. Praca w przedszkolu jest dla mnie nowym wyzwaniem, ale posiadam doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i w kreatywnym organizowaniu im czasu i zabaw.  Jestem osobą  odpowiedzialną, cierpliwą i otwartą.

 

 

 

 

 

WERONIKA CHMIEL- nauczyciel zajęć umuzykalniających