O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...
 Ramowy rozkład dnia

 

6.30 – 7.30 Powitanie dnia
Schodzenie  się dzieci. Zabawy swobodne, w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne w grupach łączonych

7.30 – 8.30 Zabawy integrujące grupę,praca indywidualna - rozwijająca zainteresowania, prace organizacyjno – porządkowe, zabawy ruchowe


8.30 – 9.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe, ŚNIADANIE

9.00 – 10.00 Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą realizowanych wg wybranego programu edukacyjnego.

10.00 – 11.15 Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali.

11.15 – 12.00 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne, OBIAD

12.00 – 14.00 Odpoczynek w grupach młodszych -  czytanie bajek, słuchanie  muzyki relaksacyjnej  

12.00 – 14.00 W grupach starszych -  zabawy relaksująco-wyciszające, zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania, rozwijające zdolności twórcze.

14.00 – 14.30 Czynności higieniczne i organizacyjne, PODWIECZOREK

14.30 – 15.30 Zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia o charakterze profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, tematyczne,rozwijanie indywidualnych predyspozycji

15.30 – 17.00 Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań, słuchanie bajek, kontakty indywidualne z rodzicami.