O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Zajęcia dodatkowe

 

W ramach stałej oferty proponujemy zajęcia, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu:

Rytmika                                                                                                                                                                                                                                            Dzieci poprzez zabawę uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.

Koło plastyczne

Zajęcia pobudzają twórczość młodego człowieka, dając możliwości swobodnego działania poprzez zaangażowanie w różne formy plastyczne.

Koło teatralne

Zajęcia teatralne rozwijają u dzieci umiejętności wyrażania swoich emocji poprzez wcielanie się w różne postacie z bajek. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, co daje możliwość opanowania dość trudnej sztuki wystąpień, jak i ćwiczenie pamięci.

Język angielski

Dzieci od najmłodszych lat uczą się poprzez zabawę. Nauka języków jest bardzo ważnym elementem edukacji, dlatego też podczas zajęć z języka angielskiego łączymy naukę z zabawą. Sprawia to, że przyswajanie obcego języka staje się dla Zuchów łatwe i przyjemne.

 

W ramach dodatkowej opłaty proponujemy zajęcia:

Zajęcia umuzykalniające
Podczas zajęć umuzykalniających dzieci relaksują się, ćwiczą umiejętności muzyczno-rytmiczne oraz poznają świat poprzez muzykę. Program zajęć muzycznych koreluje z podstawą programową realizowaną podczas zajęć edukacyjnych w poszczególnych grupach.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Wcześnie wykryte zmiany w sylwetce lub tendencje do nieprawidłowości można wyeliminować poprzez systematyczne ćwiczenia dostosowane do określonej wady, wieku i możliwości dziecka. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna spełnia właśnie te zadania.

Basen
Dzieci rozwijają  naukę pływania na basenie przy ulicy Zwycięstwa w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym pod opieką profesjonalnych instruktorów.

Logopeda                                                                                                                                                                                                                                       Zajęcia mają charakter terapii ukierunkowanej na określone wady wymowy oraz zaburzenia mowy.