O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Od Dyrektora

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zespół Szkół, który utworzył się przy Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej to szkoły dążące do wszechstronnego rozwoju ucznia w atmosferze otwartości, przychylności, rozumienia jego potrzeb. W szkole uczniowie będą kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, by lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele będą stwarzać uczniom warunki do nabywania tych umiejętności.

Szkoła posiada profil akademicki. Nauczyciele, w tym pedagodzy i psycholodzy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej włączą się w proces dydaktyczno-wychowawczy, zapewniając harmonijną współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły.

Nasza szkoła, to bezpieczna i przyjazna szkoła nastawiona na rozwój dzieci, która ma nie tylko uczyć, ale i pozytywnie rozwijać dzieci i młodzież, angażować rodziców, zacieśniać więzy rodzinne i rozwijać indywidualne zdolności uczniów.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Doświadczenie nauczycieli gwarantuje realizację założonych celów i bliską współpracę z rodzicami, w szczególności wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie, w celu zapewnienia realizacji zadań edukacyjnych, przy miłej współpracy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną i do podjęcia nauki w naszych szkołach. Jestem przekonany, że z nami nauka nie sprawi Ci trudności.

 

                                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                    Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne

                                                                                                                w Białymstoku

                                                                                                             Adam Jakoniuk