O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Profil policyjny

Uczniowie podejmujący naukę w klasie o profilu policyjnym poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych , nabywają podstawową wiedzę na temat pracy policji. Kształtują umiejętności interpersonalne, jak również ćwiczą techniki samoobrony niezbędne w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu policjanta. Nacisk kładziony jest na poznanie struktury i rodzajów służb policyjnych, podstawowe przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. W ramach zajęć realizowane są praktyki w jednostkach policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Prowadzone zajęcia pozwalają opanować materiał, tak aby zdać test z wiedzy i sprawności fizycznej. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala na podjęcie nauki na wybranych studiach wyższych.

Absolwenci klasy o profilu policyjnym mają przygotowanie merytoryczne i praktyczne dotyczące pracy policji, co zwiększa ich szanse na podjęcie pracy w policji, innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych, jak również dostanie się na studia związane z tym profilem.

Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • służba policyjna
  • trening strzelecki
  • techniki interwencji
  • kontrola osób i środków transportu
  • regulaminy policji
  • blok prawniczy (przepisy prawne)
  • blok psychologiczny