O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Profil straży granicznej

Uczniowie podejmujący naukę w klasie o profilu straż graniczna poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych, nabywają podstawową wiedzę na temat pracy straży granicznej. Kształtują umiejętności interpersonalne, jak również ćwiczą techniki samoobrony niezbędne w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu strażnika granicznego. W ramach zajęć realizowane są praktyki w jednostkach straży granicznej i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Prowadzone zajęcia pozwalają opanować materiał, tak aby zdać test z wiedzy i sprawności fizycznej. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala na podjęcie nauki na wybranych studiach wyższych.

Absolwent może podjąć pracę w następujących instytucjach: 

Straży Granicznej i innych instytucjach zajmujących się ochroną granic państwa i UE.          

Do podstawowych bloków tematycznych należą:
  • służba graniczna
  • trening strzelecki
  • techniki interwencji
  • kontrola osób i środków transportu
  • regulaminy i musztra Straż Granicznej
  • blok psychologiczny