O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

 Profil wojskowy

Uczniowie podejmujący naukę w klasie  o profilu wojskowym  poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych , nabywają podstawową wiedzę na temat pracy żołnierza. Kształtują umiejętności interpersonalne i sprawność fizyczną niezbędną w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu żołnierza. Nacisk kładziony jest na poznanie struktur wojskowych oraz  wszelkich merytorycznych aspektów niezbędnych do pracy w tym zawodzie. W ramach zajęć realizowane są praktyki w jednostkach wojskowych i spotkania z doświadczonymi przedstawicielami służb mundurowych. Prowadzone zajęcia pozwalają opanować materiał, tak aby zdać test z wiedzy i sprawności fizycznej. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala na podjęcie nauki na wybranych studiach wyższych.


Absolwenci klasy o profilu wojskowym mają przygotowanie merytoryczne i praktyczne dotyczące pracy żołnierza, co zwiększa ich szanse na podjęcie pracy w wojsku oraz innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, jak również dostanie się na studia związane z tym profilem.


Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • ogólny regulamin wojskowy;
  • regulamin musztry;
  • działania rozpoznawcze;
  • szkolenia strzeleckie;
  • obrona przeciwchemiczna;
  • szkolenie saperskie;
  • wychowanie fizyczne;
  • ogólny ceremoniał wojskowy;
  • blok prawniczy;
  • blok psychologiczny.