O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

 Profil straży pożarnej

Uczniowie podejmujący naukę w klasie  o profilu straży pożarnej  poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych , nabywają podstawową wiedzę na temat pracy żołnierza. Kształtują umiejętności interpersonalne i sprawność fizyczną niezbędną w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu strażaka. Nacisk kładziony jest na poznanie struktur straży pożarnej  oraz  wszelkich merytorycznych aspektów i umiejętności pozwalających na ogólną  orientację podczas prowadzenia podstawowych działań ratowniczo – gaśniczych. W ramach zajęć realizowane są praktyki w jednostkach pożarniczych i spotkania z doświadczonymi przedstawicielami służb mundurowych. Prowadzone zajęcia pozwalają opanować materiał, tak aby zdać test z wiedzy i sprawności fizycznej. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala na podjęcie nauki na wybranych studiach wyższych.

Absolwenci klasy o profilu straży pożarnej mają przygotowanie merytoryczne i praktyczne dotyczące pracy strażaka, co zwiększa ich szanse na podjęcie pracy w straży pożarnej oraz innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, jak również dostanie się na studia związane z tym profilem.


Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • bhp podczas działań prowadzonych przez Straże Pożarne,
  • organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • gaszenia pożarów oraz podstawy organizacji akcji gaśniczej,
  • działań w czasie innych miejscowych zagrożeń;
  • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego;
  • udzielanie pierwszej pomocy;
  • blok prawniczy;
  • blok psychologiczny.