O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

 Profil służby więziennej

Uczniowie podejmujący naukę w klasie  o profilu służby więzienne  poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych , nabywają podstawową wiedzę na temat pracy strażnika więziennego. Kształtują umiejętności interpersonalne i sprawność fizyczną niezbędną w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu w więziennictwie. Nacisk kładziony jest na poznanie struktur instytucji więziennej oraz  wszelkich merytorycznych aspektów i umiejętności pozwalających na ogólną orientację podczas prowadzenia działań na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych.  W ramach zajęć realizowane są praktyki w ZK i AŚ oraz  spotkania z doświadczonymi przedstawicielami służb mundurowych. Prowadzone zajęcia pozwalają opanować materiał, tak aby zdać test z wiedzy i sprawności fizycznej. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala na podjęcie nauki na wybranych studiach wyższych.


Absolwenci klasy o profilu służba więzienna  mają przygotowanie merytoryczne i praktyczne dotyczące w zawodzie strażnika więziennego, co zwiększa ich szanse na podjęcie pracy w więziennictwie oraz innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, jak również dostanie się na studia związane z tym profilem.


Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • teoretyczne i praktyczne aspekty pracy w służbie więziennej
  • zajęcia z samoobrony;
  • udzielanie pierwszej pomocy;
  • blok prawniczy;
  • blok psychologiczny;
  • resocjalizacja w więziennictwie