O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Profil psychologiczno-pedagogiczny

Uczniowie podejmujący naukę w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym  poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych, nabywają podstawową wiedzę na temat pracy psychologa i pedagoga. Kształtują umiejętności interpersonalne i komunikacyjne niezbędne w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy społeczne w obszarze szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zajęć realizowane są praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach interwencji kryzysowej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala podjąć naukę na wybranych studiach wyższych, a opanowany materiał w trakcie toku kształcenia pozwala lepiej radzić sobie w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent może podjąć pracę w instytucjach zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną tj.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dziecka, poprawczaki, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, szkole świetlice itp.

Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • psychologia i pedagogika ogólna
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia i pedagogika wychowawcza
  • psychologia osobowości
  • psychologia i pedagogika społeczna
  • praktyki w placówkach psychologiczno-pedagogicznych
  • koła zainteresowań tj. kolo młodych wolontariuszy, koła kreatywnych psychologów, koło pedagogiczne