O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

CZEGO UCZY SIĘ GRUPA ,,OCHOTNICY” 

W STYCZNIU

TEMAT TYGODNIA: Witamy Nowy Rok
- słucha wiersza czytanego przez nauczyciela
- wypowiada się na temat treści wiersza,
- klaszcze w dłonie w rytm piosenki, zna słowa i melodię piosenki, odpowiednio porusza się przy muzyce,
- uczestniczy w zabawach ruchowych,
- wypowiada się na określony temat,
- zgodnie bawi się z innymi dziećmi.

TEMAT TYGODNIA: Biała zima jeżyka Tuptusia
- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania,
- potrafi odtworzyć gestodźwiękami rytm piosenki, zna jej tekst i melodię,
- wskazuje elementy, które pasują do zimowych zabaw,
- wykonuje pracę plastyczną Białe bałwanki,
- uczestniczy w zabawach ruchowych,
- łączy w pary pasujące do siebie rękawiczki.

TEMAT TYGODNIA: Dla babci i dziadka
- wykonuje pracę plastyczną dla babci,
- śpiewa piosenkę, wyklaskuje rytm i tańczy,
- wykonuje pracę plastyczną dla dziadka,
- prawidłowo liczy kłębki wełny,
- czynnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
- uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania związane z jego treścią.

TEMAT TYGODNIA: W krainie smoków i dinozaurów
- rozpoznaje dinozaury na obrazku
- łączy w pary pasujące do siebie dinozaury,
- wymyśla imię dla dinozaura,
- śpiewa piosenkę i tańczy,
- słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,
- wypowiada się na temat utworu,
- uczestniczy w zabawach ruchowych,
- rozpoznaje przedmioty według dotyku.

 

,,Bohater tygodnia"
Opracowała: Dorota Petelska


Od października w grupie „Ochotnicy” rusza program autorski ,,Bohater tygodnia”.
Program prowadzony jest przy współpracy z Rodzicami. Dlatego też  dzieci i rodzice  przygotowują
,,Książeczkę bohatera”, którą następnie ,,bohater” prezentuje w grupie.
 Na początku każdego tygodnia, nauczyciel spośród dzieci losuje imię jednego przedszkolaka.
To dziecko staje się ,,bohaterem” (następnego tygodnia). Wylosowany przedszkolak wraz z rodzicami otrzymuje
"Książeczkę bohatera"  w  której umieszcza rysunki lub zdjęcia na wybrane tematy.
Celem programu jest poświęcenie szczególnej uwagi wybranemu dziecku z grupy,
by każdy przedszkolak poczuł się wyjątkowy i ważny.

W ciągu danego tygodnia nasz
,,bohater” będzie najważniejszą osobistością w grupie przedszkolnej, który korzysta
z szeregu przywilejów np. przez cały tydzień stoi w pierwszej parze, może przynosić
do przedszkola osobiste przedmioty (zabawki, książki itp.).

CZEGO UCZĄ SIĘ  ,,OCHOTNICY” WE WRZEŚNIU


TEMAT TYGODNIA: W naszym przedszkolu
- zaznajamia się z salą przedszkolną,
- poznaje kąciki zainteresowań,
- poznaje nowych kolegów i koleżanki,
- poznaje zasady obowiązujące w przedszkolu – Kodeks Przedszkolaka,
- dba o porządek wokół siebie,
- odkłada zabawki we właściwe miejsce,
- uczestniczy w zabawach ruchowych

TEMAT TYGODNIA: Jeżyk Tuptuś i Przyjaciele
- rozwija umiejętność wypowiadania się na dany temat,
- rozwija sprawność manualną,
- kształci poczucie rytmu,
- słucha wiersza,
- wypowiada się na temat wysłuchanego utworu,
- uczestniczy w zabawach ruchowych

TEMAT TYGODNIA:  Bawimy się razem
- poszerza wiedzę na temat zabawek,
- rozwija sprawność manualną,
- rozwija sprawność ruchową,
- wykonuje pracę plastyczną „Mój Miś”
- układa rytm z klocków,
- rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie,
- zgodnie bawi się z kolegami i koleżankami z grupy
- uczestniczy w zabawach ruchowych

TEMAT TYGODNIA: Chcemy być bezpieczni
- poznaje zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek,
- porusza się w takt muzyki,
- rozpoznaje brzmienie tamburynu i grzechotki,
- wypowiada się na temat przeczytanego opowiadania,
-  układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń w opowiadaniu,
- wykonuje ćwiczenia logopedyczne,
- poznaje wybrane znaki drogowe,
- rozwija umiejętności wokalne.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.