O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

                        

Czego uczą się Wędrownicy w styczniu:

Tydzień pierwszy:  Gdzie jest gorąco i pachnąco? 

Ÿ Poznają kuchnię i pracę kucharki.

Ÿ Nazywają naczynia i urządzenia kuchenne.

Ÿ Badają polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.

Ÿ Doskonalą samodzielność.

Ÿ Wiedzą, jak należy zachowywać się przy stole.

Tydzień  drugi: Zima – dobra czy zła?

Ÿ Dostrzegają zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Ÿ Poznają sporty i zabawy zimowe.

Ÿ Obserwują wybrane gatunki ptaków.

Ÿ Wiedzą, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.

Ÿ Uczestniczą w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym.

Tydzień trzeci: Co lubię robić z babcią i dziadkiem?

Ÿ Znają imiona członków rodziny.

Ÿ Wiedzą, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.

Ÿ Poznają tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.

Ÿ Prezentują swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.

Ÿ Przygotowują prezenty dla bliskich.

Tydzień czwarty:  Kogo spotkam na balu?

Ÿ Rozwijają zainteresowanie książkami, z uwagą słuchają utworów literackich.

Ÿ Utrwalają znajomość kolorów.

Ÿ Wykonują prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

Ÿ Doskonalą umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.