O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

 
CZEGO TROPICIELE UCZĄ SIĘ W STYCZNIU

TEMAT TYGODNIA: W krainie baśni
- rozwiązuje zagadki,
- rozwija wyobraźnię,
- określa, w którym zbiorze jest więcej/mniej elementów,
- uczestniczy w zabawie rytmicznej,
- sprawnie wycina obrazki,
- odpowiada na pytania dotyczące utworu.

TEMAT TYGODNIA: Ptaki zimą
- wypowiada się na temat dokarmiania ptaków,
- symuluje na konkretach sytuacje związane z przybywaniem i ubywaniem elementów,
- uczestniczy w zabawie przy piosence,
- rozwija poczucie rytmu,
- rozwija sprawność manualną,
- koloruje i wycina obrazek,
- rozwija mowę i poszerza zasób słownictwa,
- wypowiada się na temat gila.

TEMAT TYGODNIA: Moja babcia i mój dziadek
- recytuje wiersz,
- ćwiczy umiejętność zapamiętywania,
- segreguje kredki według jednej cechy: koloru, długości, grubości
- śpiewa piosenkę,
- rozwija poczucie rytmu,
- rozwija sprawność manualną,
- rozwija umiejętność prezentowania własnych możliwości,
- śpiewa piosenki, recytuje wiersze przed babciami i dziadkami dzieci z grupy,

TEMAT TYGODNIA: Bezpieczne zabawy zimowe
- wymienia niebezpieczne zachowania, których należy unikać podczas jazdy na sankach oraz ich konsekwencje,
- układa obrazek złożony z 4 i więcej części,
- wyjaśnia pojęcie para, dobiera przedmioty w pary,
- ustala zasady bezpiecznych zabaw na lodzie i przestrzega ich,
- wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem techniki malowania pastą do zębów,
- wykonuje ćwiczenia ruchowe,
- poprawnie liczy w zakresie minimum 4.