O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Czego uczą się Odkrywcy we wrześniu

Temat tygodnia: Przedszkole - drugi dom

- wymienia imiona kolegów i koleżanek,
- nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, wie do czego służą,
- wyraża muzykę ruchem,
- prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi,
- dorysowuje elementy swojego ciała na wykonanych konturach,
- rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami,

 Temat tygodnia: Przedszkole - drugi dom

- porządkuje zabawki,
- wykonuje wyklejankę,
- wyraża muzykę ruchem,
- prawidłowo nazywa,
- poszczególne elementy ciała,
- określa i wyraża swoje emocje,
- maluje charakterystyczne elementy postaci ludzkiej,

Temat tygodnia:  Uliczne sygnały

- wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
- wymienia podstawowe zasady ruchu drogowego, poznane podczas praktycznej działalności,
- wymienia samochody specjalistyczne,
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe,
- rozróżnia tempo – wolne i szybkie; określa, co jest wolne, a co szybkie,

Temat tygodnia: Jesień w lesie

- uważnie słucha wiersza, wypowiada się na temat jego treści,
- przelicza w zakresie określonego zbioru; prawidłowo stosuje liczebniki główne,
- rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa,
- wymienia zapasy wiewiórki,
- ilustruje muzykę ruchem,