O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edkacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

 Warunki rekrutacji

  1. Zespół Szkół NWSP w Białymstoku składa się z następujacych placówek szkolnych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące.
  2. Podstawą formalno-prawną świadczenia usług edukacyjnych w Zespole Szkół NWSP jest umowa kształcenia, zawierana między rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a Z.S.NWSP. Nauka w szkole jest płatna.
  3. Rekrutacja do Z.S.NWSP trwa przez cały rok.
  4. Pierwszeństwo zapisu posiadają dzieci kontynuujące naukę w Z.S.NWSP oraz ich rodzeństwo.
  5. Limit uczniów w każdym oddziale klasowym wynosi 20 osób.
  6. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową. W chwili zwolnienia się miejsca w danej klasie, osoby z tej listy zostaną bezzwłocznie poinformowane.
  7. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest spełnienie formalnych kryteriów:
  • przedstawienie świadectwa ukończenia danego roku szkolnego
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  • złożenie pozostałych dokumentów związanych z procedurą rekrutacyjną tj.: kwestionariusz osobowy, formularz zgłoszeniowy, podpisanie umowy o naukę z Rodzicem lub Prawnym Opiekunem, trzy zdjęcia, ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wpłata wpisowego i I raty czesnego

 Więcej informacji pod numerem telefonu 663 001 150