O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edkacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

  Opłaty podstawowe

Wpisowe wynosi 500 zł

Czesne wynosi 250 zł za miesiąc nauki. Koszt czesnego za cały rok szkolny to 3000zł (12 x 250 zł)

W ramach opłaty podstawowej proponujemy naszym uczniom m.in:

 • realizację programu edukacyjnego zgodnego z podstawą programową
 • poszczególne zajęcia wyrównawcze
 • pobyt w świetlicy szkolnej
  Zniżki
 • zniżka  rodzice, którzy zdecydują się na opłatę czesnego za cały rok szkolny do 10 września, otrzymają zniżkę w wysokości 200 zł (całkowity koszt za rok nauki to 2800 zł)
 • zniżka rodzinna rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół NWSP (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) ma prawo do ubiegania się o zniżkę:
                  na drugie dziecko opłata pomniejszona o 30% kosztów czesnego
                  na trzecie dziecko  bez opłaty

 

Wymienione zniżki mogą być łączone.


  Opłaty dodatkowe

 Za dodatkową odpłatnością proponujemy:
 • posiłki szkolne
 • podręczniki szkolne
 • zajęcia pozaszkolne
 • wycieczki integracyjne i inne wyjazdy edukacyjne