O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły
więcej...

Basen-nauka pływania

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej NWSP uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

 Warunki rekrutacji

  1. Podstawą formalno-prawną świadczenia usług edukacyjnych w Świat Ucznia Prywatnej Szkole Podstawowej jest umowa kształcenia, zawierana między rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a Światem Ucznia Prywatną Szkołą Podstawową w Białymstoku .
  2. Rekrutacja do Świata Ucznia  Prywatnej Szkoły Podstawowej trwa przez cały rok.
  3. Pierwszeństwo zapisu posiadają dzieci z Przedszkola Świat Zucha oraz ich rodzeństwo.
  4. Limit uczniów w każdym oddziale klasowym wynosi 20 osób.
  5. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową. W chwili zwolnienia się miejsca w danej klasie, osoby z tej listy zostaną bezzwłocznie poinformowane.
  6. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest spełnienie formalnych kryteriów:
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  • złożenie pozostałych dokumentów związanych z procedurą rekrutacyjną tj.: kwestionariusz osobowy, formularz zgłoszeniowy, podpisanie umowy o naukę z Rodzicem lub Prawnym Opiekunem, trzy zdjęcia, ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wpłata wpisowego.

 Więcej informacji pod numerem telefonu 663 001 150