O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola
więcej...

Basen-nauka pływania

Dzieci Przedszkola Świat Zucha uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

"INSPIRUJĄ NAS DZIECIĘCE MARZENIA. NASZĄ MISJĄ JEST ICH SPEŁNIENIE"

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka. Chcąc przygotować dzieci do ułatwionego "startu" w życie szkolne, a także dać im solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej, pragniemy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, rozwojowi dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i pielęgnowaniu jego wrodzonych talentów.


Programy dydaktyczne będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz odpowiednio dobrane grup wiekowych.

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia chcemy wspomagać naszych małych ludzi w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz odpowiedni program będziemy stymulować naturalny rozwój dziecka.

Zapewniamy także, iż pobyt w przedszkolu jest niezastąpioną formą wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, kształtowania wyobraźni, społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej, uczenia, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, koleżeństwa i stałego kontaktu z rówieśnikami, a także zasad higieny, co łącznie stanowi nieoceniony dar zapewniający udany start w życie naszym pociechom.

Serdecznie zapraszamy